Veel gestelde vragen en antwoorden over onze wijze van putrenovatie en verduurzaming van rioolputten.

Hieronder vindt u gestelde vragen m.b.t. het renoveren van (betonnen)rioolputten. Staat uw antwoord er niet bij schroom dan niet om het contactformulier in te vullen of even telefonisch contact op te nemen. Het renoveren van rioolputten met epoxyspuitmortel roept vele vragen op. Wij geven u graag het antwoord.


-Betonnen rioolputten worden aangetast door rioolwater en rioolgassen. Is de methode met een epoxyspuitmortel een duurzame oplossing, met andere woorden, is de epoxy bestand tegen rioolwater en rioolgas (H2S)?
Ja, de epoxyspuitmortel die wij gebruiken is uiterst geschikt voor deze toepassing en is door onze leverancier getest op bestandheid deze vloeistoffen en gassen. Onze epoxymortel is bestand tegen rioolwater en rioolgas (H2S). Productblad, testrapport en veiligheidsbladen kunnen op verzoek worden toegezonden.

-Er zijn rioolputten waar een vuilwater persleiding in uitkomt. Deze inlaat in de rioolput zit vaak iets hoger dan het stroomprofiel. Hierdoor komt er extra stroming in het rioolwater aangezien het water vaak met druk in de rioolput wordt gespoten. Dit resulteert in extra uitstoot van H2S. Is de epoxyspuitmortel ook hier tegen bestand?
Ja, onze epoxyspuitmortel is zeer sterk en heeft een hoge chemische resistentie.

-Na de putrenovatie met de epoxyspuitmethode is de waterdichtheid weer gewaarborgd, maar voor hoelang? Welke garanties geven jullie op de diverse verduurzamingsmethodes en op welke onderhoudsvrije periode kunnen we rekenen?
Garantie op de aanhechting en kwaliteit van de epoxymortel is te geven. Anders is het met een lekkage, een put kan ook in de loop van de tijd gaan verzakken/werken. Wij veranderen niets aan de onderliggende constructie, maar brengen een nieuwe beschermlaag, op-offeringslaag aan in de put om de levensduur te verlengen.

-Komt het wel eens voor dat een betonnen rioolput dermate is aangetast dat renovatie geen optie is?
Dat kan, maar komt maar zelden voor. Daarom maken wij vooraf graag een afspraak ter plaatse om de situatie op te nemen en een gedegen advies aan de opdrachtgever te geven. Als de put bereikbaar en veilig genoeg is om in te werken kunnen we ook een volledige nieuwe binnen put maken. Maar dat is wel een andere werkwijze.

-Zijn er ook situaties waarbij het renoveren (verduurzamen) van een rioolput onmogelijk is? Bijvoorbeeld bij aanwezigheid van vuilwaterpompen?
De mogelijk of onmogelijkheid zal op locatie moeten worden bekeken.

-Hoe zit het eigenlijk als er erg veel ingroei is van wortels? Komen deze wortels na enige jaren niet door de epoxylaag heen gegroeid?
Na het stralen van de put zijn alle ingroei van wortels verdwenen, hierna wordt de epoxymortel aangebracht. De epoxymortel is een erg slijtvast en sterk product, wortel ingroei door deze laag hebben wij nog niet meegemaakt.

-Welke van de bestaande renovatie methodes zijn methodes die jullie uit kunnen voeren?
Wij kunnen twee methodes voor u uitvoeren. De eerste is de epoxyspuitmortel methode en de tweede is de cement-mortel methode.

-Kunnen jullie ons ondergronds netwerk aan rioolputten inventariseren, onze putten inspecteren en op basis hiervan een plan van aanpak schrijven met de daarbij behorende prijs/offerte?
Camera inspectie voeren we niet zelf uit. MJ Oomen (een zusterbedrijf) zou dit kunnen doen in opdracht van ons en op basis van deze gegevens kunnen we een hersteladvies maken en afprijzen.

-Wij willen de epoxyspuitmethode opnemen in ons RAW-bestek. Zijn jullie in het bezit van een standaard RAW-tekst zodat we deze op kunnen nemen in ons bestek?
Ja, standaard RAW of UAV-GC bestek teksten hebben we. Deze zijn bij ons op te vragen.

-Is er op basis van kennis en ervaring in sommige provincies of gemeentes een globale prijs per put te noemen?
Om een globale prijs af te geven zullen we de m2 en de diverse werkzaamheden/tekortkomingen bekend moeten zijn. Denk aan storten van stroomgoten, verhelpen van lekkage, aanwerken van aansluitingen van in en uitlaten en reliner, stucen of spuiten van de put.

-Hoe kijken jullie aan tegen de begrippen; rioolputten vernieuwen en rioolputten renoveren/verduurzamen? Met andere woorden wanneer kies je voor het vernieuwen van een rioolput en wanneer voor het verduurzamen van een rioolput?
Vernieuwen van een put heeft vaak grote consequentie voor de omgeving, denk aan de doorlooptijd, kabels en leidingen in de grond als mede grondwaterstand. Bij het renoveren heeft de omgeving veel minder overlast en een korte doorlooptijd.

-Rioolputten renovatie is kostbaar. Buiten de prijs is ook de snelheid belangrijk. Denk aan rioolputten t.p.v. drukke verkeerskruisingen. In welk tijdsbestek is een gemiddelde rioolput met de epoxymethode te renoveren?
De uitvoeringsduur van het herstellen van een put is mede afhankelijk van de m2 en de te verrichtte werkzaamheden. Op basis van onze ervaring kunnen we als de m2 en werkzaamheden bekend zijn een doorlooptijd aangeven.

-Wij zijn zoekende naar de meest kosten efficiënte manier om rioolputten in onze gemeente te renoveren. Ook zoeken we naar de economisch meest voordelige (EMVI) inschrijving/prijsopgave. Kunnen jullie iets zeggen over de verschillende methodes en hun CO2 uitstoot?
De verschillende methodes staan omschreven op deze webpagina. Voor wat betreft de C02 uitstoot, kunnen wij enkel de voordelen van ons epoxymortelspuitsysteem toelichten. Van de overige systemen hebben wij geen CO2 footprint.