Wie zijn wij?

De putrenovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Gebr. Van Kessel Speciale Technieken en Producten. Gebr. Van Kessel Speciale Technieken en Producten is meer dan een putrenovatiebedrijf. Wij zijn allround specialist op het gebied van herstel, afdichting en verduurzaming van beton- en asfaltconstructies. Zie ook www.kessel.nl

Gebr. Van Kessel S peciale T echnieken e n P roducten is het best te typeren als totaaloplosser. Conform gecertificeerde methodieken denkt STEP in oplossingen voor technische vraagstukken in specialistische bouw- en infratechnieken.

Deze speciale technieken bestaan onder andere uit: betonreparaties, scheuren injecteren en conserveren van betonconstructies. Aanbrengen van gietasfalt- of flexigoten, asfaltscheuren vullen, bitumineuze voegovergangen en slijtlagen. Aanleggen en herstellen van vloeistofdichte voorzieningen. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd conform gecertificeerde methodieken, zoals: NEN-EN-ISO 9001:2008, VCA-Petrochemie, BRL 3201 en BRL 7700.

Bij STEP zijn wij voortdurend bezig nieuwe innovatieve oplossingen te ontwikkelen om zo klantgerichte totaaloplossingen te kunnen bieden. Houtherstel in waterbouw BRL1706 is hier een mooi voorbeeld van.
Enkele van onze activiteiten:
•Betonreparaties en onderhoud
- Handmatig beton repareren
- Herstellen door middel van spuitbeton
- Injecteren van betonconstructies
- Toepassen lijmwapening
•Riool-/putrenovaties
Ronde putrand-techniek
•Bitumen voegovergangen
•membranen (SAMI)
•flex-/gietasfalt goten
•Scheuren vullen asfalt
•Kitafwerkingen schampkanten, metselwerk dilataties
•Slijtlagen, hydrofoberen
•(leuning) conserveringen
•Aanbrengen vloeistofdichte vloeren/verhardingen
- Herstel, aanbrengen kitwerk
- Herstel, aanbrengen kunsthars vloeren
•Onderhoud houten bruggen (vervangen brugdek of delen)
•Houtreparatie waterbouw

Waarom dit platform?

Om alle informatie omtrent putrenovering en putverduurzaming concreet en overzichtelijk weer te geven is deze website ingericht.

Contact? Dat kan via dit platform contactformulier

Voor welke opdrachtgevers werken wij?

Wij werken landelijk voor diverse opdrachtgevers, o.a. gemeentes, waterschappen, provincies, Rijkswaterstaat en diverse bedrijven.